10 نکته موثر برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت

کلید اول: انتخاب موضوع پایان نامه دکتری مدیریت

در مقطع دکتری برای رشته مدیریت، آن چه باید مدّ نظر دانشجویان به عنوان اولین قدم قرار گیرد، انتخاب موضوع مناسب است؛ مناسب از این جهت که موضوع پایان نامه دکتری در گرایش‌های مختلف مدیریت، مهم است با روحیه و علاقه دانشجو مطابقت داشته و دارای ایده‌ای نو و به روز باشد. بنابراین انتخاب عنوان رساله دکتری یکی از چالش برانگیزترین مراحل اولیه اقدام است. بهتر است در این مرحله عجولانه تصمیم گیری نشود و با مشورت و راهنمایی از اساتید راهنما و مشاور و حتی مؤسسات فعال در این زمینه، یک عنوان خوب و کارا برای تز دکتری انتخاب گردد.

کلید دوم: بررسی روش‌های مختلف انجام پایان نامه دکتری مدیریت

پس از انتخاب موضوع مناسب توسط دانشجو، نوبت به بازگشایی رمزهای نهفته در آن است، به این ترتیب که با توجه به عنوانی که پژوهشگر برای انجام رساله دکتری خود در نظر دارد، باید بتواند روش‌های کاری از نظر هدفِ نهفته در عنوان را مشخص کند. مثلاً این که آیا پایان نامه از نظر هدف بنیادی است؟

در دسته پژوهش‌های بنیادی نظری قرار می‌گیرید یا تجربی؛ آیا نیازمند مدلسازی است یا این که اصلاً می‌تواند یک مطالعه موردی باشد، دانشجو باید روش انتخاب درست جامعه آماری متناسب با آن چه که هدف تحقیق مشخص می‌کند، روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق، استفاده از ابزار مناسب برای گردآوری داده‌ها، بررسی روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و انتخاب نرم افزار سازگار با اطلاعات به دست آمده از پژوهش و دیگر روش‌های مورد نیاز جهت انجام پایان نامه دکتری در گرایش‌های مختلف رشته مدیریت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلید سوم: تشخیص درست متغیرها و رابطه بین آن‌ها در انجام پایان نامه دکتری مدیریت

در این قسمت تأکید می‌شود قبل از نهایی کردن عنوان پایان نامه در دانشگاه، به متغیرهایی که در عنوان مشخص گردیده، دقت شود. بسیار مشاهده شده دانشجویی موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کرده و بدون هماهنگی و مشورت با اساتید خبره، پس از ثبت موضوع متوجه شده است، متغیرهای تحقیق دارای همپوشانی‌هایی بوده که قابلیت بررسی نداشته و یا جامعه آماری برای به نتیجه رساندن آن در دسترس نمی‌باشد. همین طور ممکن است متغیر مستقل با متغیر وابسته اشتباه گرفته شود! متغیرهای رساله دکتری در رشته مدیریت باید قابلیت عملیاتی کردن و مفهوم سازی را دارا بوده تا دانشجو در طی تحقیق توانایی تعمیم آن‌ها را از جزء به کل داشته باشد.

کلید چهارم: جامعه آماری پایان نامه دکتری مدیریت

دقت شود وقتی برای انجام پایان نامه دکتری به دنبال موضوع خاص و نویی هستید تا بتوانید از طریق آن حداقل یکی از نیازهای جامعه را برطرف نمایید، حتماً به جامعه آماری که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد، توجه ویژه داشته باشید. بخش مصاحبه در به انجام رساندن تز دکتری یکی از بخش‌های بسیار مهم می‌باشد. شاید در تحقیقات ساده‌تر، با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت به راحتی می‌توانستید به داده‌های مورد نیاز برسید، اما در انجام رساله دکتری رشته مدیریت با گرایش‌های مختلف، داده‌های تحقیق با مصاحبه ساختار یافته یا نیمه ساختار یافته و یا از طریق ابزار پرسشنامه باز یا پرسشنامه بسته، به دست خواهد آمد.

همچنین در جوامع آماری گسترده، شاید مجبور به نمونه گیری به روش‌های تصادفی ساده یا طبقه‌ای، نمونه غیر تصادفی دردسترس یا هدفمند، نمونه‌گیری منظم و یا نمونه‌گیری خوشه‌ای یا انواع دیگر آن باشید. به هر ترتیب حجم نمونه باید توجیه درستی داشته باشد و فرمول انتخاب روش به درستی تشریح و در عمل نشان داده شود. معمولاً دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به بعضی از جوامع آماری دقیق، این کار را با همراهی مؤسسات معتبر و فعال در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکتری رشته مدیریت به ثمر می‌رسانند.

کلید پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پژوهش پایان نامه دکتری رشته مدیریت

در این قسمت از کار انجام رساله دکتری، به دلیل حساسیت زیاد، توجه به ابعاد مختلف و روش‌های متنوع بهتر است قبل از هر تصمیمی، با استاد مشاور یا استاد راهنما مشورت شود؛ چرا که راه‌های زیادی با توجه به نوع داده‌ها برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. ممکن است با توجه به روش پژوهش، اصلاً نیاز به تحلیل آماری نبوده و اطلاعات به گونه‌ای باشد که با استناد به مدارک موجود، تحلیل عقلانی و ادراکات محقق را می‌طلبد. در پایان نامه دکتری با گرایش‌های مختلف رشته مدیریت شاید نیاز به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی توأمان باشد.

وقتی مفاهیم با معرف‌های کمّی اندازه‌گیری شود در اکثر موارد از تکنیک‌های آماری استفاده خواهد شد که معمولاً از تحلیل کیفی بی نیاز نبوده و شاید نیاز به تحلیل توصیفی نیز باشد و در آن صورت می‌توان از آماره‌های توصیفی مانند انحراف استاندارد، واریانس یا میانگین استفاده کرد. برای انجام تز دکتری در حوزه‌های علوم انسانی بالاخص گرایش‌های مختلف در رشته مدیریت بعضی عناوین تحقیق به روش مطالعه کتابخانه‌ای یا مطالعه اسناد و مدارک اجرا می‌گردد که شاید تحلیل‌های توصیفی، تبیینی یا تفسیری جوابگو باشد و در هر کدام از این‌ها دانشجو باید مراقبت کند تا از پیش داوری‌ها و دیدگاه‌های شخصی پرهیز نماید. می‌بینید تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام پایان نامه مدیریت کار ساده‌ای نیست و بیشتر دانشجویان ترجیح می‌دهند این قسمت را برون سپاری کرده یا با مشورت و همکاری مؤسسه‌های معتبر انجام دهند تا برای استفاده از نرم افزار مناسب بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

کلید ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی در پایان نامه رشته مدیریت در مقطع دکتری

این کلید همانی است که می‌گویند «خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار». یعنی بخشی از انجام رساله دکتری است که می‌تواند باعث رستگاری دانشجو توسط اساتید داور برای گرفتن نمره قابل قبول گردد. اگر این بخش را پُر بار و علمی بنویسید، کیفیت پژوهش برای خوانندگان و کسانی که قرار است از پایان نامه دکتری شما بهره‌برداری کنند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن اصول و قوانین معینی که در نوشتن نتایج تحقیق وجود دارد، دانشجو می‌تواند با ارائه مدارک علمی و مستندات و حتی طرح پرسش و پاسخ علمی به آن، دستاوردها را از دیدگاه خود به تفسیر شرح داده و قدرت تحلیل و استدلال‌های قانع کننده خود را به رخ خواننده بکشد. به یاد داشته باشید ضمن تأکید بر تمایزات و تفاوت‌های تحقیق با موارد مشابه توسط محققان دیگر، به تأثیر پژوهش خود بر روند مطالعات و تحقیقات آینده اشاره کرده و پیشنهادات کاربردی جهت دستیابی به حل معضل یا بیان مسئله مرتبط با عنوان تز دکتری خود، برای پویندگان دیگر داشته باشید.

کلید هفتم: ارتباط خوب و مؤثر استاد راهنما و دانشجو

هر چند در موارد استثنا و طبق تأیید شورای تحصیلات تکمیلی می‌توانید استاد راهنما را، از بین اساتید دانشگاه‌های دیگر انتخاب نمایید، اما با توجه به این که استاد راهنما در انجام رساله دکتری همانند یک همکار عمل کرده و نقش مؤثر و مستقیم در پیشبرد تمامی مراحل تحقیق به شکل مستمر دارد، درست‌تر آن است از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود انتخاب نمایید، زیرا علاوه بر شناخت بیشتر می‌توانید صمیمیت و همدلی با وی ایجاد کرده و نتیجه مطلوب‌تری حاصل نمایید. غیر از موارد ذکر شده، در نظر بگیرید قبل از هر چیز استاد راهنمایی که انتخاب می‌فرمایید باید به موضوع تحقیق شما علاقمند بوده و اشراف کامل داشته باشد؛

برای این منظور می‌توانید از لیست و رزومه اساتید در سایت‌های دانشگاه‌ها یا بررسی مقالات و تحقیقات انجام شده توسط هیأت علمی و یا اجراهایی که در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی مختلف داشته‌اند، استفاده نمایید. جهت گرفتن ارتباط و ایجاد علاقه برای استاد منتخب جهت قبول همکاری در رساله دکتری شما، بهتر است با ارسال ایمیل و فرستادن پیامی با کلام و لحن رسمی و مناسب همراه با احترام که در آن رزومه تحصیلی خود را شرح داده‌اید شروع نمایید. در ایمیل‌های بعدی به شرح هدف و ابراز علاقه وافر نسبت به موضوع پژوهش، همچنین میزان بودجه در نظر گرفته شده برای پروسه انجام پایان نامه دکتری در رشته مدیریت به صورت مختصر و مفید بپردازید؛ زیرا معمولاً اساتید به واسطه کمبود وقت آزاد، از خواندن پیام‌های طولانی حذر می‌کنند. پیگیری‌های مستمر همراه با اعتماد و احترام و هماهنگی جهت برگزاری جلسات و نشست‌های حضوری بیشتر با استاد راهنما، برای پیشبرد تز دکتری بسیار می‌تواند مثمرثمر واقع گردد.

کلید هشتم: انتخاب مشاور آماری خوب

همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، بخش آماری در انجام پایان نامه دکتری برای رشته مدیریت از حساسیت خاصی برخوردار است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. معهذا بهتر آن است که دانشجویان عزیز قبل از اقدام برای این بخش، به فکر انتخاب یک مشاور قابل اطمینان، زبده، متعهد و مسئولیت پذیر، دارای مهارت‌های بسیار برای کار با نرم افزارهای مختلف، آشنا به روش‌های متنوع آماری و استنباطی، دارای تجربه کافی، سابقه کاری و رزومه قابل قبول در زمینه مشاوره و انجام فصل‌های سوم و چهارم رساله دکتری، باشند.

کلید نهم: استفاده از رفرنس‌های به روز

یکی از کلیدی‌ترین موارد در انجام رساله دکتری رشته مدیریت مطالعه و تحقیق در پژوهش‌های اخیری است که توسط محققین و پژوهشگران دیگر به انجام رسیده و سئوالات مطروحه در آن‌ها به پاسخ‌های علمی و عملی خوبی منجر شده باشد. استفاده از رفرنس‌های به روز به دانشجو کمک خواهد کرد تا با مسائل روز جهان آشنا شده و بتواند موضوع پایان نامه خود را با حل مشکلات حال حاضر جامعه مأنوس و روش و سبک حل مشکلات و معضلات را در پروژه پیش رو با سرعت بیشتری به پیش ببرد. جهت یافتن رفرنس‌های مرتبط و به روز با تز دکتری خود، می‌توانید از گوگل اسکالر (Google Scolar) یا ساینس دایرکت (Science direct) و یا دیگر موتورهای جستجو یا وبسایت‌ها استفاده نمایید.

کلید دهم: استخراج مقاله

و بالاخره استخراج مقاله از پایان نامه دکتری در رشته مدیریت برای گرایش‌های مختلف، نکته‌ای است که به جهت حائز اهمیت بودن آن، اولویت دانشجویان برای عدم ریجکت شدن این است که با مشورت و همیاری مؤسسات فعال در این زمینه، به شکل و ساختار درستی از مقاله رسیده تا بتوانند به راحتی اکسپت مجلات و ژورنال‌های معتبر علمی را دریافت نمایند. استخراج مقاله در پایان کار تز دکتری کاری مهم و حیاتی در اعتبار دهی به رزومه دانشجو می‌باشد و در آینده شغلی وی مؤثر خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)

1 دیدگاه دربارهٔ «10 نکته موثر برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالا بروید